Linguistic stereotypes: crosscultural analysis of proverbs

Danica Škara
2018 Radovi. Razdio filoloških znanosti  
Polazišnu osnovu ovoga rada čine rezultati kontrastivne analize poslovica koje pripadaju različitim jezicima i kulturama. Ispitivanja rečenične strukture poslovica pokazuju da različiti jezici dijele neke zajedničke karakteristike. Sve to upućuje na postojanje jedne univerzalne strukture koja je imanetna poslovičnom načinu izražavanja. Zadatak je ovoga rada istražiti moguće univerzalije kao i specifičnosti koje su uvjetovane jezičnim i kulturnim nasljeđem.
doi:10.15291/radovifilo.1845 fatcat:2jhjebu6zffrraayzeqewj77j4