FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARIYLA UYUMLU OLMASI AMACIYLA TEKDÜZEN HESAP PLANININ GÜNCELLENMESİNE YÖNELİK KGK TARAFINDAN YAYIMLANAN TASLAK METNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nalan AKDOGAN
2019 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi  
ÖZ TMS VE TFRS ve BOBİ FRS'nin uygulamaya girmesi ile ,bilanço usulüne göre defter tutan teşebbüs ve işletmelerin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde geçerli finansal raporlama çerçevesine göre muhasebeleştirilmesi ve işletmelerin finansal tablolarını uyguladıkları geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlamasını sağlayacak bir muhasebe sistemi oluşturabilmeleri için mevcut tekdüzen muhasebe sisteminin güncellenmesi ihtiyacını ortaya
more » ... yacını ortaya çıkartmıştır. Gerek TMS VE TFRS'ler, gerekse BOBİ FRS mevcut hesap planına yeni hesap gruplarının ve hesapların eklenmesini, hesap açıklamalarının yeni ölçme değerleme ölçütlerine göre yapılmasını, yeni finansal tablo verilerine doğrudan muhasebe sisteminden ulaşılabilmesini gerekli kılmaktadır. KGK, bu amaçla finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslak metnini hazırlayarak görüşe sunmuştur. Bu makalede, tekdüzen hesap planın güncellenme ihtiyacı açıklanarak finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağı, mevcut hesap planı ile karşılaştırmalı olarak incelenerek değerlendirilmiştir. ABSTRACT Along with the adoption of Turkish Accounting Standards and Turkish Financial Reporting Standards (TAS/TFRS)and recently Financial Reporting Standard for Large and Mediumsized Entities (BOBI FRS), the need for updating (revising) the current uniform accounting system has emerged for the entities to both account for the accounting transactions and prepare fair, relevant and comparable financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework. Both TAS/ TFRSs and BOBI FRS will lead to adding new accounts and account groups to the current accounting system, changing the accounts' explanations according to the new measurement bases and enabling the access to the financial statement data directly from the accounting system. For this, the Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority published for public comment an Exposure Draft proposing a revised accounting system based on financial reporting standards.In this study, the need for a modified Turkish Uniform Chart of Accounts is explained and evaluated based on a comparison of draft and current uniform accounting systems.
doi:10.29067/muvu.561333 fatcat:6hfttbontjaeriybk7uccqq64a