Managing adverse effects of radiotherapy
Jak zvládnout nežádoucí účinky radioterapie

Pavel Krupa
2020 Onkologie  
ONKOLOGIE / Onkologie 2020; 14(Suppl. C): 24-29 / www.onkologiecs.cz 24 PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY Jak zvládnout nežádoucí účinky radioterapie Jak zvládnout nežádoucí účinky radioterapie Pavel Krupa Klinika radiační onkologie LF MU a MOÚ, RECAMO, Masarykův onkologický ústav, Brno Přehledový článek obsahuje princip vzniku nežádoucích účinků při radioterapii a doporučení pro jejich prevenci a základní léčbu. Klíčová slova: radioterapie, nežádoucí účinky, doporučení. Managing adverse effects of
more » ... The article describes principle of formation, prevention and basic healing of adverse events of radiotherapy.
doi:10.36290/xon.2020.052 fatcat:aycti3spa5cmrl6ob6tj3ooj7i