Microstructure and Corrosion Resistance of Zn-Mg Alloy Coatings

Xiaodong Hao, Chongfeng Yue, Qiuyuan Liu, Sheming Jiang, Qifu Zhang, Yanan Bai, Lingjun Li
2017 DEStech Transactions on Materials Science and Engineering  
doi:10.12783/dtmse/smne2016/10568 fatcat:gc3xkwlrv5aefoincspzk34qc4