On rays inversion of Laguerre
O Laguerrově paprskové inversi

Karel Lerl
1932 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library http://project.dml.cz BUS je označuje desetinnou tečkou nahoře. Jen výjimkou nalézáme označení staré. Tak sešitek, vydaný v Praze u Boh. Haase synové r. 1S58, píše na str. 12: 136,5 (5/10 -= 50/100) a připojuje poznámku: NV B. První číslice za čárkou jest totiž zlomek desetinový. ViL a Vine, Matzka ("Bequemste Tafeln znr
more » ... n Umrechnung des alten und neuen ósterreichischen Greldes", Praha, 1858 r štr. 3) mluví o "Decimalstrich" a "Decimalpumkt" a píše: 2.78'6 == == 2 Neugulden 78.6/10 Neukreuzer. Obšírný a instruktivní výklad o nové měně s návodem* jak počítati s desetinnými zlomky a řešiti praktické příklady z obchodního života, vydal zase Mocník. Spisek byl ihned přeložen do češtiny pod názvem "Klíč k novému řádn mincovnímu", Vídeň, 1858. Zde se již důsledně užívá desetinné tečky nahoře. Stejně je tomu i u jiných podobných návodů, na př. J. Balda "Jaké budou ty nové peníze ?"> Praha, 1858 (německý výtah "tJnser neues Geld ťf > Praha, 1858) nebo A. Skřivan "Peníze" míry a váhy nejdůležitějších zemí v porovnání s rakouskými"^ Prahám 1858. Od této doby se u nás všeobecně oddělovala desetinná, místa od celých desetinnou tečkou nahoře i když tu či onde ješt& vzpomenuto jiného označení, jako na př. Jos. Soukup "Počty v příkladech atd." Praha, 1869, str. 4 sice praví: "Zlomky desetinoyé se oddělují od svých celostí tečkou nebo lépe opačnou čárkou. desetlnovou (Decimalpunkt, Decimalstrich) na př. 555 celýeh. 55 setin zlatého se píše takto 555*55 nebo 555'55 zl.", ayšak v dalším užívá výhradní? desetinné tečky. Z výkladů těch vidíme, že koncem XVIII. a počátkem XIX. stol. u nás jako ve většině evropské pevniny se desetinná místa* od celých oddělovala desetinnou čárkou dole* Teprve v letech 30. minulého století byla k nám z Rakous zaváděna desetinná tečka nahoře, která až ve druhé polovici XIX. stol. pod vlivem centrali zující školy a nové měny vytlačila označení starší. " . Pozn\ Výbor jednoty požádal ministerstvo školství a národní psvětyV aby vyhlásilo používání desetinné čárky v učebnicích pra všechny druhy škol. •j ;^y^ býtiv^vo&na otočením bodu^kolem |éimá>ib^jří^jlu J ^Jte&dťfc<i : : ve, smyslu kladném (proti agiěru poh^tt; W^^ je : bud!^ kladně nebo záporně orientována a ň&příště po vzorů ftané.; m$,te-
doi:10.21136/cpmf.1932.121851 fatcat:zhis5h7xz5bkrpuahcsxl65ngy