Tiroid Sintigrafisinde Kullanılan 94,99,99m Tc ve 131 I Radyonüklidlerinin Üretim Tesir Kesiti Hesaplamaları

Yıldız Ergün, Abdullah Kaplan
2014 SDU Journal of Science (E-Journal)   unpublished
Özet: Bu çalışmada, tiroid kanser metastazlarının görüntülenmesinde ve tedavisinde kullanılan 94,99,99m Tc ve 131 I radyonüklidlerinin üretim tesir kesiti incelenmiştir. Hesaplamalar, 94 Mo(p,n) 94 Tc 100 Mo(p,2n) 99 Tc, 98 Mo(d,n) 99m Tc, 99 Ru(n,p) 99m Tc ve 131 Xe(n,p) 131 I reaksiyonları için 50 MeV parçacık gelme enerjisine kadar denge ve denge öncesi nükleer reaksiyon modelleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Denge öncesi reaksiyonlar için; Full Exciton Model, Hibrit Model, Geometri
more » ... Model, Geometri Bağımlı Hibrit Model ve Cascade Exciton Model, denge reaksiyonları için ise; Weisskopf-Ewing Model kullanılmıştır. Ayrıca; 94,99,99m Tc ve 131 I üretimi için optimum enerji aralıkları ve bu enerjilerdeki ortalama tesir kesitleri belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Denge ve denge-öncesi reaksiyonlar, nükleer reaksiyon modelleri, tesir kesiti, radyonüklid Production Cross Section Calculations of 94,99,99m Tc and 131 I Radionuclides Used in Thyroid Scintigraphy Abstract: In this study, the production cross sections of 94,99,99m Tc and 131 I radionuclides used in imaging and treatment of thyroid cancer metastasis have been investigated. The calculations for 94 Mo(p,n) 94 Tc 100 Mo(p,2n) 99 Tc, 98 Mo(d,n) 99m Tc, 99 Ru(n,p) 99m Tc and 131 Xe(n,p) 131 I reactions have been carried out up to 50 MeV incident particle energies by using the equilibrium and pre-equilibrium nuclear reaction models. Full Exciton Model, Hybrid Model, Geometry Dependent Hybrid Model, Cascade Exciton Model for the pre-equilibrium reactions and Weisskopf-Ewing Model for the equilibrium reactions have been used. Also, the optimum energy ranges and average cross sections in these energies for 94,99,99m Tc and 131 I production have been determined. 1. Giriş Radyoizotopların yaklaşık %95 'i teşhis, %5'i tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Radyoaktif elementlerin tedavide kullanılmasında temel prensip; hedef hücrelerde radyasyon etkisine bağlı sitotoksik etki (hücre ölümü) oluşturulurken, hedef hücreleri çevreleyen dokularda hücre hasarını mümkün olan en az seviyede tutmak ve vücudun geri kalan kısımlarını radyasyonun zararlı etkilerinden korumaktır. Radyoaktif maddeler ışıma yaparak belli bir yarı ömür kuralı uyarınca sürekli azalma gösterirler. Ayrıca, vücuttan idrarla ve bağırsaklar yoluyla da atılmaktadırlar. Her radyoaktif maddenin farklı bir yarı ömrü olduğundan, bunların vücuttan atılma süreleri de farklı farklıdır. Nükleer tıpta tanı amacıyla en sık kullanılan radyoaktif çekirdek Teknesyum olup, fiziksel yarı ömrü 6 saattir. Genellikle intravenöz (damar içi) enjeksiyonla verilen Teknesyum'un tamamı yaklaşık olarak 24 saatte vücuttan atılır. Eğer 131 I kullanılırsa, vücuttan tamamen temizlenmesi için yaklaşık 1 ay geçmelidir [1].
fatcat:mxaepgvyrja7fol3k7gs4qw3uq