INFLUENCE OF SELECTED AGRICULTURAL POLICY INSTRUMENTS ON THE REGIONAL VARIATION IN CHANGES IN MILK PRODUCTION IN POLAND
WPŁYW WYBRANYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI ROLNEJ NA REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE ZMIAN W PRODUKCJI MLEKA W POLSCE

Andrzej Parzonko
2018 Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne  
doi:10.29316/ers-seir.2018.06 fatcat:a2bpgocunffuhl27uokf3khuvm