Модель оцінювання маркетингової стратегії на різних етапах життєвого циклу підприємства

Z. Koval
2019 Bulletin of Sumy National Agrarian University  
Запропоновано модель оцінювання ефективності маркетингової стратегії відповідно до етапу життєвого циклу підприємства. Обґрунтовано доцільність застосування відповідних показників оцінювання ефективності маркетингової стратегії на цих етапах. Встановлено відповідність між характером маркетингових стратегій та етапами життєвого циклу підприємства.
doi:10.32845/bsnau.2019.1.9 fatcat:oh5lswoz6jc3zhsa3zktvvmlbi