100. Yılında Kut'ül Amare Savaşı'nı Hatırlamak: İngiliz Askerlerinin Hatıratlarında Kut'ül Amare'de

H.Ahmet KARA
2015 Turkish Studies  
almıştır. Savaşın sonuna doğru, yerli halktan çocuklar dilenmeye ve yürek parçalayıcı bir şekilde feryat etmeye başlamıştır. Türk kuşatması sırasında Britanya Ordusu'nu etkileyen diğer bir unsur ise "su taşkınları ve soğuktur". Ocak, mart ve nisan aylarında askerler su taşkınlarıyla da mücadele etmişlerdir. Su taşkınları Britanya askerleri için, Türk taarruzlarından daha büyük bir endişe kaynağı olmuştur. Kimi zaman mevzileri terk etmelerine sebep olan su taşkınları, çoğu zaman, çöl
more » ... an, çöl soğuklarında, diz seviyesindeki suda askerlerin mevzilerinde beklemesine neden olmuştur. Kuşatmanın son günlerinde yemek yapmak için odun bulmak zorken, ısınmak için odun kullanmak onlar için bir lüks halini almıştır. ABSTRACT In this study it was tried to unearth Britains' eye-witness accounts during the siege of Kut al Amara, by investigating English memoirs. Although British troops ultimately occupied Baghdad, before this occupation, their unconditional surrender took place in Kut al Amara will be remembered as an unforgettable defeat in their history. Yılında Kut'ül Amare Savaşı'nı Hatırlamak: İngiliz Askerlerinin Hatıratlarında... 125 Turkish Studies native people of Kut also got their share of starvation too. To the end, the native children started begging and wailing piteously. The other factor that effects British Army during the Turkish siege is "floods and cold". The British soldiers also struggled with the floods during the january, march and april. The floods became a greater source of anxiety for the British soldiers than Turkish assault. While floods sometimes cause soldiers to desert their trenches, mostly cause them to wait in knee deep water in their trenches during desert colds. When it was very hard to find wood for cooking during the last days of the siege, it was luxury of them to use wood for heating. STRUCTURED ABSTRACT
doi:10.7827/turkishstudies.8957 fatcat:eq4gaa7dnvhmjlahto3dqrjwca