Η αποτύπωση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα [article]

Φωτεινή Σ. Σκαλίδη, Δημήτριος Καλλιώρας, University Of Thessaly, University Of Thessaly
2018
Ευχαριστίες Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής μου εργασίας, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον κύριο Καλλιώρα Δημήτρη, όχι μόνο για τις πολύτιμες συμβουλές και την καθοδήγησή του για την υλοποίηση της εργασίας αυτής, αλλά και για την ενθάρρυνση και την υποστήριξη. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διδάσκοντες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, για τις γνώσεις που μου μετέφεραν κατά τη φοίτησή μου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επιπλέον, ευχαριστίες πρέπει να αποδοθούν και στην κυρία Μαρία
more » ... αι στην κυρία Μαρία Τσιάπα, για την παραχώρηση των δεδομένων που σχετίζονταν με τον κλάδο της Βιομηχανίας. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στους γονείς μου, για την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη τους σε όλα τα χρόνια της φοιτητικής μου ζωής. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη φίλη μου Δήμητρα, για τη στήριξη, την εμψύχωση και τις συμβουλές της, τόσο στα πλαίσια υλοποίησης αυτής της εργασίας, όσο και στη συνολικότερη διεκπεραίωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μου.
doi:10.26253/heal.uth.432 fatcat:2i3hl5xvpvcu3jhhsggimgrc2y