Przyrodniczo-demograficzne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią wiejską na przykładzie wybranych gmin województwa świętokrzyskiego = Natural and demographic conditions for rural space management on the example of selected communes of the Świętokrzyskie Voivodeship

Tomasz Kalicki, Iwona Kiniorska, Piotr Kusztal, Janina Wrońska-Kiczor
2018 Studia Obszarów Wiejskich  
doi:10.7163/sow.50.6 fatcat:qurb6sx3ynhdzmnvaipdqxo6ny