KADONNEEN YHTEISÖLLISYYDEN METSÄSTYS-NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY

Susanna Hyväri
unpublished
PUHEENVUOROJA Sain junassa s-postiini toiveen kirjoittaa Sauli Niinistön nuorten syrjäytymisen ehkäisyä koskevasta kampanjasta ja sen ympärillä käydystä keskustelusta. Goog-lasin samoin tein sivustot ja nettikeskustelut. Esille vyöryi nuorisotutkijoiden, asiantuntijoiden, järjestöaktiivien ja nuorten kansalaisten kriittisiä ja osittain sapekkaita puheenvuoroja presidentin kanslian isällisistä "neuvoista" ja "nik-seistä" estää suomalaisia lapsia ja nuoria ajautumasta syrjäytymisen poluille.
more » ... isen poluille. Nii-nistön työryhmän kokoama ohjelma ei hyvästä tarkoituksesta huolimatta osunut maaliin. Ei syntynyt kansalaisten kollektiivista tietoisuutta ja tahtotilaa sitou-tua visioon pienistä teoista. Mistä yhteisöllisyyden peräänkuuluttamisessa ja sen elvyttämispuheissa on kysymys? Miksi arkiset neuvot sosiaalisten siteiden ja yhteisösuhteiden vahvistamiseksi eivät saaneet vastakaikua? Puheenvuoroissa ollaan yksimielisiä siitä, että nuorten syrjäytyminen on vakava ongelma. Keskustelijat myöntävät kritiikkinsä lomassa, että syrjäy-tymistä vastaan on taisteltava myös arkisin ja niin sanotusti maalaisjärkisin toimin. Presidentin tarkoitusperiä pidetään hyvinä. Nuorten syrjäytymisvaa-ran ydinkysymyksestä ollaan silti eri mieltä. Keskustelijoiden mukaan tär-keätä syrjäytymistä ennaltaehkäisevää työtä tehdään järkevimmin ja tehok-kaammin puuttumalla yhteiskunnan rakenteellisiin ongelmiin. Nuorille tulee taata ennen muuta koulutuspaikkoja-joita valtion toimesta parhaillaan rajusti vähennetään-, työtä ja toimeentulomahdollisuuksia. Ilman näitä elä-misen ehtoja vettä valutetaan hanhen selkään, mikäli tarjolla on lähinnä lähi-piirin kannustusta ja neuvoja sekä tukea yksilölliseen selviytymiseen ja elä-mässä pärjäämiseen.
fatcat:tt3zehrzvjawdjr5yn5khkcziq