Efficiency in Reforms of the Tax Services – Selected Issues
Efektywność służb podatkowych w okresie ich reformowania – wybrane zagadnienia

Róża Kosińska, Eugeniusz Ruśkowski, Piotr Woltanowski
2016 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia  
efektywność służb podatkowych w okresie ich reformowania -wybrane zagadnienia róża kosińska, eugeniusz ruśkowski, Piotr woltanowski * Streszczenie: Planując kompleksową reformę administracji podatkowej, należy uwzględniać potrzebę stabilności przyjętych rozwiązań. Warunkuje to należytą efektywność docelowego systemu; negatywnym przykładem służyć tu może częściowa reforma konsolidacyjna. Nie należy też dopuścić do sytuacji, w której proces reformowania przebiegający etapami zostanie zarzucony,
more » ... m osiągnie model docelowy. Reformatorzy muszą pamiętać także o potrzebie respektowania praw podatnika i ponadustawowych regulacji prawnych. Kluczową sprawą dla zapewnienia efektywności służb podatkowych jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracowników wspieranych właściwą polityką kadrową i motywacyjną -należy rozważyć weryfikację kadr pod kątem wykształcenia i doskonalenia się. Nieocenione w tym względzie okazać się mogą długofalowe efekty działania Krajowej Szkoły Skarbowości. Słowa kluczowe: stabilność, przygotowanie merytoryczne pracowników, prawa podatników wprowadzenie Twórcy reformy Krajowej Administracji Skarbowej deklarują, że proponowane przez nich rozwiązania przynieść mają "efektywny pobór podatków, usprawnienie obsługi podatnika, skuteczną egzekucję administracyjną należności pieniężnych, zmniejszenie luki podatkowej, poprawę skuteczności i efektywności w zwalczaniu oszustw podatkowych i odzyskiwaniu zaległości podatkowych i celnych, poprawę obsługi i wsparcia podatnika, w tym przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych, sprecyzowanie odpowiedzialności osób kierujących administracją skarbową, jednolite orzecznictwo w sprawach podatkowych i celnych na terenie całego kraju, efektywną, to znaczy rzetelną i szybką weryfikację danych podawanych przez podatników w deklaracjach podatkowych i dokumentach celnych, zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli wywiązywania się przez podatników ze zobowiązań podatkowych, sprawny przepływ informacji, lepszą współpracę między sobą wszystkich organów administracji skarbowej, usprawnienie systemu doboru kadry, jej kształcenia i motywowania, stworzenie systemu zbierania i analizowania danych, usprawnienie systemu zapewniającego bezpieczeństwo Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 6/2016 (84), cz. 2
doi:10.18276/frfu.2016.6.84/2-02 fatcat:ypnq6tnndnf6plb7fhulgjchtq