M.J.M. Hageman, Het kwade exempel van Gelre. De stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van beroerten, 1566-1568

J. Pollmann
2007 BMGN: Low Countries Historical Review  
Hageman, M. J. M., Het kwade exempel van Gelre. De stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van beroerten, 1566-1568 (Dissertatie Nijmegen 2005, Werken uitgegeven door Gelre, Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht LIX; Nijmegen: Vantilt, 2005, 453 blz., €27,50, ISBN 90 77503 23 4).
doi:10.18352/bmgn-lchr.6569 fatcat:27zrzmzolnf63ef7yu4unw3yh4