An adventure of my life. A design study of the main sports objects of the 21st Olympic Games in Montreal

Kazimierz Flaga
2014
Przygoda mojego życia. Studium projektowe głównych obiektów sportowych XXI Igrzysk Olimpijskich w Montrealu An adventure of my life. A design study of the main sports objects of the 21 st Olympic Games in Montreal Wprowadzenie Obiekty sportowe wybudowane na Igrzyska XXI Olimpiady w Montrealu w 1976 r. były przełomowe pod wieloma względami. Przede wszystkim ze względu na pierwszy stadion olimpijski z rozkładanym dachem (w do datku w strefi e bardzo dużych obciążeń śniegiem), po raz pierwszy tak
more » ... o raz pierwszy tak konsekwentne zastosowanie konstrukcji powłokowych, po raz pierwszy wykorzystanie na taką skalę prefabrykacji. Zostaną one zapamiętane także ze względu na niezwykły efekt wizualny, jaki wywierały na obserwatorach i uczestnikach. Wydawało się, że nic nie przewyższy wrażenia, jakie zrobiły dachy membranowe wykorzystane na wcześniejszych igrzyskach w Monachium. A jednak architektowi, który zaprojektował montrealski kompleks, Rogerowi Taillibertowi [1], sztuka ta się udała. Miałem niezwykłą okazję uczestniczyć w opracowaniu systemu konstrukc yjnego dla tych obiektów. Przygotowując projekt studialny zespołu olimpijskiego, przeżyłem "przygodę mojego życia". Streszczenie Praca przedstawia wspomnienia inżyniera konstruktora kierującego opracowaniem studium projektowego głównych obiektów Igrzysk XXI Olimpiady w Montrealu: stadionu, wieży z basenami oraz welodromu. Przedstawiono w niej historię zaangażowania autora w tym projekcie, a także najważniejsze cechy przyjętego rozwiązania. Ujęto w niej też przyczyny wykorzystywania w tych obiektach betonu sprężonego jako głównego materiału konstrukcyjnego. Abstract The paper presents reminiscences of a structural engineer, in charge of the development of the design study of the main objects of the 21 st Olympic Games in Montreal: the Tower, the Pool and the Velodrome. It presents the story of the author's involvement in this project, as well as the main features of the solution reached. It includes also the reasons for use in these facilities prestressed concrete as the main structural material.
doi:10.5277/arc140407 fatcat:egtxl56c6navnnmb66s4gi2v3y