FLUORIDE REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY SORBTION-FLOTATION

Ligia Stoica, Carolina Constantin, Cristina Călin
2012 Bull., Series B   unpublished
S-a studiat îndepărtarea ionului fluorură din sisteme apoase prin sorbţie pe oxohidroxid de fier urmată de flotaţie. Pentru procesul de sorbţie s-au studiat echilibrul de separare şi factorii de influenţă (pH-ul, viteza de agitare, cantitatea de adsorbant, timpul de contact şi concentraţia iniţială de ioni fluorură) în vederea stabilirii parametrilor optimi. Ecuaţiile izotermelor Langmuir şi Freundlich fitează datele experimentale obţinute pe tot domeniul de concentraţii studiate. Efluenţii
more » ... iate. Efluenţii rezultaţi după adsorbţie s-au flotat în scopul creşterii eficienţei procesului. În acest scop s-au studiat: presiunea în vasul de presurizare, raportul de diluţie V proba :V apa , timpul de flotaţie, şi s-au stabilit parametrii de separare. După aplicarea tehnicii de sorbţie-flotaţie eficienţa de îndepărtare maximă obţinută a fost de 92%. The removal of fluoride ion from aqueous system by sorption on ferric oxyhydroxide and flotation was studied. In order to establish the optimum process parameters for sorption process the separation equilibrium and the influence of the factors: pH, stirring rate, amount of the adsorbent, contact time and initial concentration of the fluoride ions were examined. Langmuir and Freundlich isotherm equations fit the experimental data on the whole range of studied concentrations. In order to increase the removal efficiency effluents resulted from adsorption were floated. For this reason, pressure in the pressurized recipient, dilution ratio V sample :V water , flotation time were varied, and the separation parameters were established. After applying the sorption-flotation technique, the maximum removal efficiency obtained was 92%.
fatcat:af7ymbd7yreijbx44op4qqnzx4