ETKİLEME TAKTİKLERİNİN İŞ PERFORMANSI VE İŞ STRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KİMYA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Yılmazcan YURTTAŞ, Serhat ERAT, Esra ALNIAÇIK
2020 International Review of Economics and Management  
doi:10.18825/iremjournal.825930 fatcat:ktdsregdsjh5vfbl35tmxnejti