THE DIFFERENCE BETWEEN THEORY AND IDEOLOGY IN ARCHITECTURE

ALEKSANDAR KADİJEVİC
2019 Journal of Ottoman Legacy Studies  
Apart from a lesser degree of philosophical aesthetics, architects predominantly rely on two fundamental intellectual discourses that are thematically intertwined and conceptually too often identified: theory and ideology. The influence of these discourses on individual opuses and construction schools is best seen from the historical distance. They give to architectural creations deeper thought (theory) and a practical projective dimension (ideology). Moderate, constitutively and constructively
more » ... and constructively oriented ideologies stimulate the attainment of a tolerable, sustainable social reality, while pronounced pragmatism and unilateralism are at the heart of every extreme ideology that seeks to realize as fully as possible. Ideology often stimulates the distorted consciousness, the distorted image of the world and its appearance, arising from the limited interests of the conflicted groups and their partial perception of reality. Hence, she "disseminates", beautifies or degrades the actual status of the quo of socio-cultural reality, in accordance with the specific interests of its agents. Öz: Daha az derecede felsefi estetikten farklı olarak, mimarlar çoğunlukla tematik olarak iç içe geçmiş ve kavramsal olarak çok sık tanımlanan iki temel entelektüel söylemden yararlanır: teori ve ideoloji. Bu söylemlerin bireysel kullanımlara ve inşaat okullarına etkisi en iyi tarihsel mesafeden görülür. Mimari kreasyonlara daha derin düşünce (teori) ve pratik bir yansıtıcı boyut (ideoloji) verir. Ilımlı, yapıcı ve yapıcı odaklı ideolojiler tolere edilebilir, sürdürülebilir bir sosyal gerçekliğin elde edilmesini teşvik ederken, pragmatizm ve tek taraflılık, mümkün olduğu kadar tam anlamıyla gerçekleştirmeyi amaçlayan her aşırı ideolojinin merkezinde yer almaktadır. İdeoloji, çatışan grupların sınırlı ilgi alanlarından ve onların kısmi gerçeklik algısından kaynaklanan çarpık bilinci, dünyanın çarpık imajını ve görünüşünü uyarır. Bu nedenle, temsilcilerinin özel ilgi alanlarına uygun olarak, sosyokültürel gerçeklik kotasının gerçek durumunu "yayar", güzelleştirir ya da azaltır.
doi:10.17822/omad.2019.131 fatcat:hgnnfpclknagvewdrvphq7enfa