Modaalkonstruktsioonid eesti ja soome palvetes

Birute Klaas-Lang, Renate Pajusalu
2016 Eesti ja Soome-ugri Keeleteaduse Ajakiri  
Kokkuvõte. Siinses artiklis vaatleme modaalverbide ja neile funktsionaalselt lähedaste väljendite kasutust eesti ja soome palvetes ja küsimustes. Mõlemas keeles on palju sarnase algupäraga modaalkonstruktsioone, kuid nende funktsioneerimine palve ja küsimuse pehmendajatena on osaliselt erinev. Materjal pärineb diskursuse täiendamise ülesandest, milles emakeelsetel keelejuhtidel paluti kirjutada, mida nad kirjeldatud olu korras teeksid. Modaalpredikaatide võrdlus näitab, et nende esinemise
more » ... nde esinemise üldsagedus palvetes on eesti ja soome keeles enam-vähem võrdne, kuid soome keeles on nad sagedamini konditsionaalis. Küsimuste pehmendamisel on konditsionaali mõlemas keeles märgatavalt vähem kui palvete puhul. Artiklis vaadeldakse ka sagedamate modaalverbide (saama/saada, võima/voida jm) esinemist eri situatsioonides.
doi:10.12697/jeful.2016.7.2.03 fatcat:bb3mczyhsrhktcfasxwr5mgaka