Prestanak radnog odnosa i prava radnika

Milorad Janković, Milutin Ateljević
2019 ZBORNIK RADOVA UNIVERZITETA SINERGIJA  
U ovom radu obrađeni su razlozi za prestanakugovora o radu radnika u slučajevima kada za prestanak postojikrivica radnika i u slučajevima kada ta krivica ne postoji, uznavođenje prava i instrumenata koje radnici mogu koristiti priprestanku radnog odnosa. Navedene su i neke od politika ipristupa koji se poslednjih godina afirmišu na evropskom tlu, uzukazivanje na prednosti i izazove koje ove politike moguproizvoditi.
doi:10.7251/zrsng1708099j fatcat:zmlgtmls4vchrjowabphhvb7zy