Epigenetics of Nasopharyngeal Carcinoma [chapter]

Zhe Zhang, Fu Chen, Hai Kuang, Guangwu Huang
2012 Carcinogenesis, Diagnosis, and Molecular Targeted Treatment for Nasopharyngeal Carcinoma  
Hard cover, 246 pages Publisher InTech
doi:10.5772/31748 fatcat:ggkp7s3hwzhbtayc2gwvxi47rq