СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИГУКІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

Катерина Коломійчук
2021 DÉBATS SCIENTIFIQUES ET ORIENTATIONS PROSPECTIVES DU DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE VOLUME4   unpublished
Коломійчук Катерина Миколаївна випускниця магістратури філологічного факультету Одеський національний університет ім. І. І.Мечникова» вчитель російської мови та літератури Одеський приватний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-ліцей «Просвіта» УКРАЇНА Анотація. У статті досліджено семантику вигуків як емотивних назв на матеріалі українських народних пісень та дум. Дослідження відображає один з аспектів аналізу игуків, а саме з боку їх структури та семантики, і в морфо-логічному
more » ... ані. У вигуках поєднується стабільність(незмінність) форми, рухливість семантики, певна автономність і велика залежність від контексту, ситуації мовлення, паралінгвістичних засобів. Також подаються відомості про вираження вигуками в тексті, насамперед емоційно-чуттєвого, психічного стана мовця, його реакція на зовнішні та внутрішні подразники. На основі проведеного аналізу, виявилось, що вигуки не називають почуттів, експресивних оцінок, вольових спонукань, а безпосередньо виражають їх.
doi:10.36074/logos-05.02.2021.v4.14 fatcat:6mvvf65nirf2tbxz56jsl2otnm