Innowacyjne podejście do CSR – ujęcie Vissera / Innovative approach to the CSR – Visser approach

Katarzyna Olejniczak
2016 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2016.437.31 fatcat:t5td6aaeynarbnnxg4n5vfstva