Psychological fundament of reducing of sportsmen's mistaken actions of fire-applied sport during competition
Психологічні засади зменшення помилкових дій спортсменів пожежно-прикладного спорту під час змагань

Mykola Krasnokutskyi
2015 Slobožansʹkij Naukovo-Sportivnij Vìsnik  
УДК 159.99 КРАСНОКУТСЬКИй М. І. Національний університет цивільного захисту України Психологічні засади зменшення помилкових дій спортсменів пожежноприкладного спорту під час змагань Анотація. Мета: визначити комплекс індивідуально-психологічних особливостей, які компенсують вплив психологічних детермінант помилкових дій спортсменів пожежно-прикладного спорту . Матеріал і методи: у дослідженні взяли участь 102 спортсмени пожежно-прикладного спорту віком від 17 до 30 років . Використовувались
more » ... тупні психодіагностичні методики «Дослідження тривожності» (авт . Ч . Д . Спілберг . Адаптований варіант Ю . Л . Ханіна); тест «Коректурна проба» Б . Бурдона; методика «Інтелектуальна лабільність»; методика «Прогноз»; «Теппінг-тест» . Результати: наведено результати дослідження щодо вирішення наукової проблеми, що виявляється в розкритті суб'єктивних детермінант помилкових дій спортсменів пожежно-прикладного спорту Державної служби з надзвичайних ситуації України . Висновки: визначений комплекс індивідуально-психологічних особливостей спортсменів пожежно-прикладного спорту дає можливість оптимізувати їх тренувальний процес та знизити вірогідність допущення ними помилок під час змагань . Ключові слова: рятувальник, спортсмен, помилкова дія, соціально-психологічні детермінанти, пожежно-прикладний спорт .
doi:10.15391/snsv.2015-2.018 fatcat:w7gnsziwmnhybcezryohmo7xhi