Is autoimmune pancreatitis a risk factor for pancreatic adenocarcinoma?
Je autoimunitní pankreatitida rizikovým faktorem adenokarcinomu pankreatu?

Lumír Kunovský, Petr Dítě, Martin Blaho, Jana Dvořáčková, Magdalena Uvírová, Marie Přecechtělová, Petr Jabandžiev, Hana Mašková, Bohuslav Kianička, Pavel Janeček, Michal Eid, Arnošt Martínek
2021 Vnitrni lekarstvi  
doi:10.36290/vnl.2021.011 fatcat:roairctlkvc2tkdagbhgsftkja