A new range of social function of labor law
Новий діапазон соціальної функції трудового права

L. P. Shumna, O. H. Ohorodnyk, N. M. Svyrydenko
2018 Scientific Herald of Sivershchyna. Series: Law  
Шумна Л. П., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права, Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна; Огородник О. Г., старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права, Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна; Свириденко Н. М., аспірант кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології, Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів,
more » ... Україна НОВИЙ ДІАПАЗОН СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА У статті проаналізовано нормативно-правові акти зарубіжних країн. Розглянуто питання гідності і честі, а також поваги роботодавця до своїх працівників. Окрему увагу приділено такому поняття, як «Моббінг». Також висвітлено питання сексуальних домагань на робочому місці та як це питання врегульовано в зарубіжних країнах. Визначено, які перші кроки робляться у вітчизняному трудовому праві щодо проблематики прав людини. У роботі взято до уваги проект Трудового кодексу, а саме ті норми, що регулюють питання поваги до честі та гідності працівників з боку роботодавців.
doi:10.32755/sjlaw.2018.03.046 fatcat:pbdpp2pwyzfk5afythtv665agi