Tevrat'ın Lut Kıssası Üzerine Bir Araştırma

KATAR Mehmet
2007 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
doi:10.1501/ilhfak_0000000929 fatcat:knfxas6wrvet7hsawc5euazxja