ІПСАТИВНА МЕТОДИКА В ДОСЛІДЖЕННІ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ПРАКТИК ПАРТНЕРСТВА ТА БАТЬКІВСТВА

Olena Yatsyna
2017 Психологічний Часопис  
Анотація. Експериментальні дослідження семантики свідомості виявляють індивідуальні системи значень в індивідуальній свідомості, через призму яких і відбувається сприйняття суб'єктом світу, самого себе та інших. В умовах постмодерну увага дослідників поширюється на опис представлених в цій реальності соціально-психологічних практик як способів життєтворення, що пов'язані з власною інтерпретацією соціальності і конструюванням особистісних ідентичностей, як це легітимується постмодерном. Зміни,
more » ... відбуваються в ПШСПБ (практиках шлюбно-сімейного партнерства та батьківства), закономірно трансформують уявлення про сім'ю, шлюб, партнерство та батьківство, а тому потребують іншого наукового пояснення, що не знайшло ще свого відображення в психології сім'ї. Кластерний аналіз підтвердив припущення про обумовленість постмодерних трансформацій ПШСПБ соціально-психологічними феноменами, пов'язаними зі змінами смислів у структурно-функціональній організації практик та множинністю ідентичності як ідентифікаційної моделі рольової поведінки в умовах іншої соціальності. Виявлено, що конструйовані практики партнерства і батьківства мають різну функціональність для подружжя/партнерів, вирізняються як смислами, ціннісними орієнтаціями щодо їх утворення, так і множинністю представлених ідентичностей. З метою реконструкції структури уявлень респондентів про рольові ідентифікації у побутових ситуаціях, перспективним розглядаємо дослідження психосемантичного простору рольових позицій, пов'язаних із практиками партнерства та батьківства. Ключові слова: ідентичність, дискурс, структура уявлень, роль. ІПСАТИВНА МЕТОДИКА В ДОСЛІДЖЕННІ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ПРАКТИК ПАРТНЕРСТВА ТА БАТЬКІВСТВА Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», м. Ужгород (Україна)
doi:10.31108/1.2017.5.9.16 fatcat:3pq6bwj6ureinlt2sct3nbxrgm