Izcils pētījums par studentiem no Baltijas 16.—18. gadsimta Eiropas universitātēs

Jānis Stradiņš
2010 Acta Medico-Historica Rigensia  
Izcils pētījums par studentiem no Baltijas 16.-18. gadsimta Eiropas universitātēs Arvo Tering. Eesti, liivi -ja kuramaalased Euroopa ülikoolides. 1561-1798. Tartu. Kirjastus Eesti Ajalooarhiiv. 2008. 831 lk. Jānis Stradiņš Tartu Universitātes bibliotēkas ilggadējā darbinieka pētnieka Arvo Teringa apjomīgā grāmata, kas pabeigta jau 2003. gadā, bet iznākusi 2008. gadā Igaunijas Centrālā arhīva grāmatu sērijā, ir ļoti dziļš un vispusīgs, varētu pat sacīt, izsmeļošs pētījums par jauniešiem no
more » ... es un Igaunijas provincēm (guberņām) un Kurzemes hercogistes, kas studējuši Eiropas (galvenokārt Vācijas) universitātēs pēc Livonijas konfederācijas sabrukuma laikaposmā no 1561. līdz 1798. gadam. Šis temats jau agrāk ir bijis vairāku Baltijas vācu autoru pētījumu objekts 19.-20. gs. sākumā, kuri publicējuši daudzu vācu universitāšu studentu -baltiešu sarakstus. Taču tik pilnīgs apskats sniegts pirmoreiz, kurā analizēti sociālie aspekti, studiju profils un reģionu statistika, studentu sadzīves īpatnības ārzemēs, pat ceļojumu maršruti, arī studentu ieradums apceļot bez Alma mater vēl arī citas ārzemju universitātes pēc studiju beigšanas u. tml. Lielā mērā šo grāmatu var saukt par A. Teringa mūža veikumu, tiesa, ja tam vēl pievieno jau 1984. gadā publicētā Tērbatas-Pērnavas zviedru laiku universitātes Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632-1710 izdošanu. Arvo Terings ir pazīstamā igauņu vēsturnieka profesora Helmuta Pīrimēe (Pii-rimäe) skolnieks, kas turpinājis un izvērsis šī zviedru laikmeta labākā pārzinātāja skolas tradīcijas. Diemžēl Teringa grāmata un viņa publikācijas par šo jautājumu ir publicētas galvenokārt igauņu valodā, atsevišķas autora publikācijas bijušas vācu valodā. Tradicionālajās Baltijas zinātņu vēstures konferencēs (arī Tartu) grāmatas autors nav piedalījies, tādēļ arī recenzējamā unikālā grāmata šo rindiņu rakstītājam nebija zināma, kad veidoju grāmatu par zinātnes sākotni Latvijā. Tiesa, mēģināju atrast kolēģi Teringu Igaunijā un sazināties ar viņu, jo mani bija ieinteresējuši viņa pētījumi par Rīgas un Rēveles rātes stipendiātiem Acta medico-historica Rigensia (2010) IX:446-451
doi:10.25143/amhr.2010.ix.34 fatcat:grc3d53hgzhxhbocyelojocuyu