НАУКОВА ПЛАТФОРМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Валентина Олександрівна Радкевич
2021 Herald of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine  
У доповіді представлено інформаційно-аналітичний огляд основних напрямів і результатів діяльності Інституту професійно-технічної освіти НАПН України задля забезпечення науково-методичного супроводу модернізації професійної освіти, проведення експериментальної діяльності різних рівнів і впровадження інновацій. Наголошується, що в контексті забезпечення сталого розвитку національної освіти в умовах постійних трансформаційних змін Інститут професійно-технічної освіти НАПН України вже п'ятнадцять
more » ... ків слугує потужною науковою платформою інноваційного становлення закладів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти. Комунікаційною основою створеної наукової платформи визначено: плідну співпрацю з закладами професійної, фахової передвищої освіти та навчально-методичними (науково-методичними) центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти; співробітництво з різними групами стейкхолдерів; комунікацію з органами державної та місцевої влади, міністерствами й відомствами; розвиток міжнародних наукових зв'язків. Особливу увагу зосереджено на висвітленні узагальнених і систематизованих результатів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, що виконуються в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України. Сформульовано рекомендації щодо модернізації вітчизняної професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.
doi:10.37472/2707-305x-2021-3-1-17-1 fatcat:siwnjmojhfed5fyvzdsa33hmtq