PRACTICA APLICĂRII RĂSPUNDERII PENTRU VIOLUL SĂVÂRȘIT DE DOUĂ SAU MAI MULTE PERSOANE: CONTROVERSE ȘI SOLUȚII

Sergiu BRÎNZA
2018 Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Sociale  
Prezentul studiu are drept scop analiza cazurilor de aplicare neuniformă a dispoziției de la lit.c) alin.(2) art.171 CP RM, precum și a cazurilor de admitere de către practicieni a erorilor în procesul de aplicare a acestei dispoziții. În rezultatul analizei sunt propuse soluții pentru problemele reliefate. Se stabilește că violul reprezintă o infracțiune complexă. De aceea, în cazul violului este posibil coautoratul succesiv. Se demonstrează că, în contextul aceleiași infracțiuni, aceeași
more » ... ană nu poate cumula calitatea de complice și cea de (co)autor. Nefiind specificată în dispoziția art.171 CP RM, crearea stării de imposibilitate a victimei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa nu poate echivala cu executarea unei părți a laturii obiective a infracțiunii de viol. Urmează a fi considerată complice la infracţiunea prevăzută la art.171 CP RM acea per­soană care contribuie în prealabil la comiterea raportului sexual de către altcineva, creând starea de imposibilitate a vic­timei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa. Dacă între făptuitori a existat o înţelegere prealabilă, iar raportul sexual îl săvârşesc pe rând, atunci se aplică lit.c) alin.(2) art.171 CP RM, indiferent dacă în momentul săvârşirii infracţiunii la locul de săvârșire a raportului sexual era prezent un singur făptuitor sau toţi cei între care a fost stabilită înţelegerea prealabilă. Pentru ca această soluție de calificare să fie valabilă, constrângerea fizică sau psihică trebuie să fie exercitată – nemijlocit înainte de începerea raportului sexual sau în paralel cu raportul sexual – de către unul dintre făptuitori sau de către toți făptuitorii. Mai mult, fiecare dintre cei care comit raportul sexual trebuie să-și dea seama că raportul în cauză a devenit posibil tocmai datorită respectivei constrângeri. Se ajunge la concluzia că reținerea la calificare atât a lit.c) alin.(2) art.171 CP RM, cât și a art.208 CP RM, nu vine în contradicție cu principiul neadmiterii sancționării duble a aceleiași fapte. Aceasta întrucât săvârșirea violului [...]
doaj:77f6a0eba02d47a1b91ea364d4bd0205 fatcat:nrabpbaapfbe7mnvuu4vmjcriu