Ο θηλασμός ως πολιτισμική πρακτική: μια εθνογραφική προσέγγιση του λόγου και της δράσης του Συνδέσμου Θηλασμού La Leche στη Θεσσαλονίκη

Βασιλική Γεώργιος Ζαμάνη
2007
Η εργασία αυτή αποτελεί την εθνογραφική προσέγγιση μιας ομάδας μητέρων που προωθεί τον αποκλειστικό και παρατεταμένο θηλασμό, ως μετωνυμία της μητρικής αφοσίωσης. Η ανάλυση που επιχειρείται βασίζεται στην ανθρωπολογική παραδοχή ότι ο θηλασμός δεν είναι ένα βιολογικά προκαθορισμένο φαινόμενο αλλά μια πρακτική που υπόκειται σε κανόνες πολιτισμικούς. Η μελέτη επικεντρώνεται στις πολιτικές χρήσεις των αναπαραστάσεων της "φύσης" στο σύγχρονο, ελληνικό, αστικό χώρο
doi:10.26262/heal.auth.ir.68288 fatcat:knj7oakacfhxthczmnssbukehq