Administracja publiczna zarządzana nowocześnie — kilka refleksji

Lidia Zacharko
2020 Prawo  
Celem artykułu jest próba pokazania wyzwań, które stoją przed administracją publiczną w zakresie zarządzania. Specyfika świadczonych usług wymusza właściwy, jak też uporządkowany sposób działania, którego głównym celem powinna być jakość. Klient jest najważniejszą osobą w każdej organizacji. Zarządzanie jakością w administracji implikuje wdrożenie nowoczesnych technik i metod działania, takich jak: benchmarking, benchlearning, reengineering, outsourcing, czy regranting.
doi:10.19195/0524-4544.331.23 fatcat:wya5of35kfdzjeedehuk6txghi