INNOVATION IN TOURISM SERVICES ‒ THE CONCEPT OF A SPREADED MODEL
INNOWACYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH – KONCEPCJA MODELU PROCESU ROZPROSZONEGO

Elżbieta Szymańska
2017 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: Problemem badawczym omawianym w niniejszej publikacji jest innowacyjność w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki zdrowotnej. Głównym celem badawczym jest wyłonienie i konstrukcja modelu procesu innowacyjnego, który jest najbardziej efektywny przy wprowadzaniu innowacji w turystyce zdrowotnej w Polsce. Do realizacji celu zastosowano metody badawcze o charakterze ilościowym i jakościowym. Pierwszy etap badań przeprowadzono z wykorzystaniem metody Delphi. Kolejnym etapem
more » ... były badania ilościowe na próbie 461 podmiotów, gdzie wykorzystano metody ankietową oraz wywiadu standaryzowanego. Uzyskane rezultaty, w postaci modelu rozproszonego procesu innowacyjnego w turystyce, wpisują się w lukę poznawczą w zakresie teorii innowacji. Wyniki prezentowanych badań powinny znaleźć zastosowanie na rynku, pokazując najbardziej efektywny proces innowacyjny, pozwalający na wzrost innowacyjności podmiotów świadczących usługi w zakresie turystyki zdrowotnej.
doi:10.15611/pn.2017.473.52 fatcat:7l46ib2zerdd7gywly6fmqcxgm