Τὰ τοῦ μετοχίου τῶν Παλατίων χαρτῶα δικαιώματα: Σύσταση, τοπιογραφικά δεδομένα και εντοπισμός ενός μετοχίου της Λεμβιώτισσας (Σμύρνη)

Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
2008 Byzantina Symmeikta  
<p>Paris Gounaridis</p><p>Les documents d'archives du métoche de Palatia. Constitution, données topographiques et localisation d'un métoche de Lembiôtissa (Smyrne)</p><p>L'étude concerne Palatia, le métoche du monastère de Lembiôtissa, qui se trouvait au nord du golf de Smyrne, dans la plaine de Memaniomenos (Menemen). Le codex des documents d'archives du monastère, du XIII siècle, conserve un dossier d'actes de la pratique qui permettent d'étudier de processus de la constitution du métoche et
more » ... tion du métoche et de son statut économique et administratif. A partir des documents de ce dossier, on trace les cartes des terres qui appartenaient au métoche et l'on essaie de les localiser dans l'espace.</p><p> </p>
doi:10.12681/byzsym.876 fatcat:3i4253syqrd75k4r5l3oce356a