A Non-Invasive Method in the Treatment of Mandibular Symphyseal Fracture in Children: a Case Report
Çocuklarda Mandibula Simfiz Kırığı Tedavisinde Noninvaziv Bir Yöntem

Gül UÇAR, Ülkü ŞERMET ELBAY, Mesut ELBAY, Fatih Mehmet COŞKUNSES
2020 Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences  
Turkiye Klinikleri J Dental Sci. 2020;26(3):538-44 538 Pediatrik yaş grubundaki yüz kırıkları, genel olarak tüm yüz kırıklarının yaklaşık olarak %5'ini oluşturur. 1 Sosyal, kültürel ve çevresel faktörler, çene ve yüz travmasının görülme sıklığını ve etiyolojisini etkiler. Çocuklarda bu travmanın görülme sıklığı ve etiyolojisi yaşa bağlı faktörlerden de etkilenir. Pediatrik yüz kırıklarının görülme sıklığı, okula başlama dönemine doğru artar ve ergenlik döneminde doruk noktasına ulaşır. 2 Dış
more » ... ân aktivitesinin en fazla olduğu yaz mevsiminde (kış mevsiminde gözlenen kayak yaralanmaları hariç) yüksek sıklıkta rapor edilir. Düşmeler, sporla ilgili yaralanmalar ve trafik kazaları, çocuklarda yüz kırıklarının en sık nedenlerini oluşturur. 3 Çene kırıkları, bildirilen pediatrik yüz kırıklarının önemli bir bölümünü oluşturur. Kondil, pediatrik hastalarda en sık görülen mandibula kırığı bölgesidir ve bunu sırasıyla simfiz, angulus ve gövde kırıkları takip eder. Simfiz ve parasimfiz kırıkları, erişkinlere oranla çocuklarda daha sık görülür. Bunun nedeni, mandibulanın alt sınırında gelişen köpek dişi ÖZET Çene kırıkları, pediatrik yüz kırıklarının önemli bir bölümünü oluşturur. Çocuklarda en sık görülen mandibula kırığı bölgesi kondildir ve bunu simfiz bölgesi takip eder. Mandibula kırıkları, çocuklarda, erişkinlere oranla daha az sıklıkla görülmekle birlikte simfiz kırıkları, erişkinlere oranla çocuklarda daha sık görülür. Bunun en büyük nedeni mandibulanın alt sınırında gelişen köpek dişi tomurcuklarının kırılmaya eğilimli stres noktası oluşturmasıdır. Mandibula kırığının yönetimi, anatomik yapıların farklı olması, kalıcı diş tomurcuklarının bulunması, büyüme ve gelişimin devam etmesi ve çocuğun kooperasyon zorluğu gibi faktörler nedeni ile daha komplike olabilmekte ve erişkinlere göre farklılıklar içermektedir. Bu nedenle erişkinlerin tedavisinde kullanılan vida ve plaklar içeren açık redüksiyon, rijid fiksasyon gibi uygulamalar yerine daha konservatif tedavi seçenekleri üzerinde durulmaktadır. Bu olgu raporunda, mandibula simfizinde kırık bulunan 4 yaşındaki erkek hastanın noninvaziv bir yöntem olan akrilik okluzal splint ile başarılı tedavisi sunulmuştur. Anah tar Ke li me ler: Dentoalveoler travma; mandibula simfiz kırığı; çocuk; akrilik okluzal splint ABS TRACT Jaw fractures represent an important part of pediatric facial fractures. The most common mandible fracture site in children is the condyle, followed by the symphysis area. Although mandibular fractures are seen less frequently in children than adults, symphysis fractures are more common in children. The main reason for this is that the canine buds developing at the lower border of the mandible create a stress point that tends to break. Management of the mandible fracture may be more complicated due to different anatomical structures, the presence of permanent tooth buds, the continuation of growth and development, and the difficulty of cooperating with the child, and it differs from adults. Therefore, instead of open reduction and rigid fixation including screws and plates used in the treatment of adults, more conservative treatment options are emphasized in children. In this case report, a 4-year-old male patient with fracture of the mandibular symphysis is presented with successful treatment with acrylic occlusal splint as a noninvasive method.
doi:10.5336/dentalsci.2019-72788 fatcat:ytbgs7tbdzhmtos5bgsgh5kehm