Kontrola wewnętrzna działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w podmiotach leczniczych w świetle obowiązujących aktów prawnych

Weronika Oleszczak - Momot, Anna Jurkiewicz
2015 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu  
doi:10.5604/20834543.1152910 fatcat:54jknd6v5fgijkaisls42a4nwi