Wartość pracy w percepcji uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska-Mazurek
2015 Horyzonty Wychowania  
Szkoła jest miejscem w przestrzeni społecznej, gdzie największe tempo ma intelektualne i moralne dojrzewanie człowieka. Dlatego też edukacja powinna być działalnością świadomą i celową nie tylko w odniesieniu do kształcenia, ale także wychowania dzieci i młodzieży. U źródeł wychowania leżą wartości. Podjęte w prezentowanym opracowaniu rozważania teoretyczno-empiryczne dotyczą systemu wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy jako wartości. Określenie systemu
more » ... artości młodych osób jest niezwykle ważne, gdyż może być traktowane jako prognostyk dotyczący rozwoju zarówno samej jednostki, jak i społeczeństwa.
doaj:bd92850cb62146158bcdef4556125dc4 fatcat:btxjjydk4jf67jc67fwfpmsdbi