,,slavia centralis 2

2019 Slavia Centralis  
Jezikovni pregled -Language Editors Natalija Ulčnik (slovenščina -Slovenian) Mojca Breznik (angleščina -English) Uredniški svet -Advisory board †Eric P. Hamp (Chicago), Gerhard Neweklowsky (Klagenfurt), István Nyomárkay (Budapest), Ivo Pospíšil (Brno), Emil Tokarz (Bielsko-Biała) © Slavia Centralis (SCN) SCN izhaja dvakrat na leto. -SCN is published twice yearly.
doi:10.17161/1808.30022 fatcat:7zorjpihg5ei7ab5uevswwjqdy