POZİTİF PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA PSİKOLOJİK SERMAYE, DUYGUSAL EMEK VE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Hüsnü KAPU, Sebahattin YILDIZ, Tuğba MEDET BUKNİ
2020 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
doi:10.36543/kauiibfd.2020.034 fatcat:e5midnvrrnh55mdlqg5t2bogk4