Γεφύρωση επικοινωνιακών εμποδίων οφειλόμενα σε διαφορές κουλτούρας [article]

Αθηνά-Μαρία Ζάππα, Mehilli Nivja, University Of West Attica, Damianos Sakas
2021
Η αποτελεσματική επικοινωνία στους επιχειρηματικούς και εμπορικούς οργανισμούς είναι κρίσιμη, καθώς οι οργανώσεις πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και αποτελεσματικές για να διατηρήσουν την εμπορική τους επιτυχία. Οι τεχνικές και οι διαδικασίες που ερευνούνται λεπτομερώς στην παρούσα πτυχιακή περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την προετοιμασία της γραπτής επικοινωνίας, τις αποτελεσματικές δομές σε έγγραφα, τις διαφορετικές μορφές γραφής, τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων πρόσωπο με πρόσωπο, τη
more » ... ήση οπτικών βοηθημάτων, την παρουσίαση και την οργάνωση αποτελεσματικών συναντήσεων. Τέλος, οι φοιτητές μελετούν το σύνολο των προαναφερόμενων στρατηγικών επικοινωνίας με απώτερο σκοπό την γεφύρωση του επικοινωνιακού χάσματος που προκύπτει λόγω διαφοράς κουλτούρας.
doi:10.26265/polynoe-222 fatcat:np2mif6agzernhkzqklkgcj6nq