Interfacial Shear Strength Measurement of C/C Using a Microcomposite

Kazuhiro Fujita, Hiroyuki Sakai, Norio Iwashita, Yoshihiro Sawada, Yasuo Takigawa
1996 TANSO  
doi:10.7209/tanso.1996.272 fatcat:x5kycjhrm5hzfao74ic5u3kolm