Konsültasyon Öz-yeterlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve okul psikolojik danışmanlarının konsültasyon öz-yeterliklerinin incelenmesi

Binaz Bozkur, Alim Kaya
2021 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi  
Çalışmanın amacı, "Konsültasyon öz-yeterlik Ölçeğinin" Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesidir ve okul psikolojik danışmanlarının konsültasyona yönelik bilgi düzeyleri, konsültasyon hizmetlerini yürütürken karşılaştıkları zorluklar, ihtiyaçlar ve destek kaynakları, sundukları konsültasyon hizmetinin etkisinin arttırılması konusundaki önerileri ve konsültasyon hizmeti vermeye yönelik yeterlilik algılarının incelenmesidir. Araştırmada; karma araştırma yöntemlerindne yakınsayan
more » ... rindne yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gruplarını 787 okul psikolojik danışmanı oluşturmuştur. Ayrıca araştırmada okul psikolojik danışmanlarının konsültasyona ilişkin bilgilerinde ciddi sınırlılıklarının olduğu ve konsültasyon eğitimlerini çoğunlukla yetersiz buldukları gözlenmiştir. Araştırmada kıdemli olan, PDR bölümünden mezun olan ve konsültasyon konusunda ders alan psikolojik danışmanların konsültasyon öz-yeterlik algısının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Destek kaynağı olarak en sık okul idaresi en seyrek ise aileler dile getirilmiştir. Konsültasyonun etkisinin arttırılması konusunda en çok dile getirilen öneri ise konsültasyon eğitimlerinin arttırılmasıdır. Sonuç olarak Türkiye'de konsültasyon eğitimi konusunda hem alanda çalışan psikolojik danışmanlar hem de psikolojik danışman adayı öğrencilere yönelik çalışmalar yapılmasına ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır.
doi:10.14527/pegegog.2021.002 fatcat:nwtbssoatjhzjioxb27olv5esa