HIỆU QUẢ VÀ TÁC DỤNG PHỤ CỦA PHÁC ĐỒ BỐN THUỐC CHỨA BISMUTH TRONG DIỆT TRỪ HELICOBACTER PYLORI LẦN ĐẦU VÀ LẦN HAI TẠI VIỆT NAM

Vũ Văn Khiên, Nguyễn Quang Duật, Phạm Hồng Khánh, Trần Thị Huyền Trang
2022 Y học Việt Nam  
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả và tác dụng phụ của phác đồ bốn thuốc chứa bismuth trong diệt trừ Helicobacter pylori lần đầu và lần hai tại Việt Nam. Đối tượng và phương pháp: Đây là một nghiên cứu hồi cứu, tiến cứu và mô tả về kết quả tiệt trừ H. pylori bằng phác đồ bốn thuốc chứa bismuth tại Việt Nam. Chúng tôi đã thu thập được 10 nghiên cứu, với 1.303 bệnh nhân. Trong 1.303 bệnh nhân điều trị bằng phác đồ bốn thuốc chứa bismuth, có 1089 bệnh nhân sử dụng lần đầu và 214 bệnh nhân sử dụng lần
more » ... Tỷ lệ diệt trừ H. pylori được phân tích theo cả hai thông số thiết kế nghiên cứu (PP) và ý định điều trị. Kết quả: Tỷ lệ diệt trừ H. pylori lần đầu bằng phác đồ bốn thuốc chứa bismuth theo ý định điều trị (ITT) và thiết kế nghiên cứu (PP) tương ứng là 86,6% và 93,2%. Tỷ lệ diệt trừ H. pylori lần hai bằng phác đồ bốn thuốc chứa bismuth theo ý định điều trị (ITT) và thiết kế nghiên cứu (PP) tương ứng là 87,3% và 89,9%. Tác dụng không mong muốn khi sử dụng phác đồ bốn thuốc chứa bismuth lần đầu và lần thứ hai tương ứng là: 66,9% và 58,5%. Tuy nhiên, phần lớn các tác dụng phụ đều ở mức nhẹ. Kết luận: Phác đồ bốn thuốc chứa bismuth có hiệu quả cao và an toàn trong điều trị diệt trừ H. pylori lần đầu và lần hai
doi:10.51298/vmj.v508i1.1531 fatcat:aqcbqjpiufhkpoyu3k7f7of67e