Niewykorzystany kapitał kobiet

Emilia Garncarek
2010 Kultura i Spoleczenstwo  
Począwszy od drugiej połowy XIX wieku, pod wpływem rewolucji przemysłowej oraz procesu urbanizacji zaczęły następować zmiany w sferze życia małżeńsko-rodzinnego. W wyniku działalności ruchów kobiecych powoli zmieniało się społeczne usytuowanie kobiet i mężczyzn oraz relacje między nimi. Również dwie wielkie wojny światowe XX wieku przyczyniły się do zmiany sytuacji kobiet, przede wszystkim nastąpiło ich masowe wejście na rynek pracy. Jednakże większość z nich pracowała zawodowo ze względu na
more » ... wo ze względu na motywacje negatywne (były zmuszone do podjęcia pracy, aby utrzymać sie-Adres do korespondencji: emilia_garnca-rek@poczta.fm
doi:10.35757/kis.2010.54.3.13 fatcat:oztctkozpvedlbbkwrsitfrj74