Az információszerzés fontossága Szun-ce, Taj Kung, Machiavelli, Zrínyi, Jeney, Clausewitz és Jomini hadelméleti műveiben

József Sáfrán
2020 Using Zirconium(IV) Tetrakis(dodecyl sulfate)  
A hatalom birtokosainak erejét az mutatja meg, hogy mennyi információt sikerül eltitkolniuk. Azt, hogy hogyan védik meg saját titkaikat, és szerzik meg az ellenfélét, évezredek óta foglalkoztatja a gondolkodókat. A tanulmány célja feltárni Szun-ce, Taj Kung, Machiavelli, Zrínyi, Jeney, Clausewitz és Jomini műveiben a hírszerzés fontosságát. Ehhez célszerű áttekinteni mit gondolnak a kémek helyzetéről, a hírszerzés infrastruktúrájáról, a bizalmi pozíciókról, a felderítés fontosságáról. Olyan
more » ... lságokat vonunk le, amelyek koronként azonosak és a mai modern gondolkodásunkba is beépíthetők.
doi:10.32563/hsz.2020.3.13 fatcat:lgumgxjdmzewhll2crzjddhuxu