Intellectualization of the Conceptual-Strategic Thinking in the Management of a Machine-Building Enterprise Using the Chaos Theory
Інтелектуалізація концептуально-стратегічного мислення в управлінні машинобудівними підприємствами з використанням теорії хаосу

O. Y. Koleshchuk, Lviv Polytechnic National University
2019 Bìznes Inform  
Колещук О. Я. Інтелектуалізація концептуально-стратегічного мислення в управлінні машинобудівними підприємствами з використанням теорії хаосу Метою статті є дослідження процесу інтелектуалізації концептуально-стратегічного мислення в управлінні машинобудівними підприємствами з використанням теорії хаосу в сучасних умовах господарювання. Визначено, що асиметричність, нелінійність та хаотичність середовища вимагають від стратегічного управління активних, гнучких та адаптивних інтелектуальних
more » ... ументів для аналізу і вчасного реагування на внутрішні та зовнішні загрози та виклики. Мистецтво управління полягає в здатності використовувати нелінійні, хаотичні процеси для досягнення цілей машинобудівного підприємства. Вміння спрогнозувати та сформувати векторну спрямованість змін, виявити дестабілізацію процесу -це властивість управлінського професіоналізму. Теорія керованого хаосу дозволяє акцентувати увагу на самоорганізації критичності в потенційних точках біфуркації, з яких починається руйнування структурних зв'язків, і впровадження миттєвих ефективних управлінських рішень для виходу з кризових станів. Визначено, що теорія керованого хаосу орієнтує на те, що в турбулентному світі неможливо уникнути нерозв'язних парадоксів. Мова також йде про встановлення та розуміння чинників, які обумовлюють динаміку, що дозволить точныше працювати над трансформацією будь-якої системи. Ключові слова: діяльність машинобудівних підприємств, інтелектуалізація, теорія хаосу, концептуально-стратегічне мислення, управління. DOI: Рис.: 4. Бібл.: 12. Колещук Орест Ярославович -кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка» (вул.
doi:10.32983/2222-4459-2019-11-376-381 fatcat:hhsntrwh7neoviq4kicww3zqeu