TEK KABURGA KIRIĞINA BAĞLI AKCİĞER HERNİASYONU LUNG HERNIATION RESULTED FROM A SINGLE RIB FRACTURE

Mustafa Kuzucuoğlu, Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Uygulama, Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Sorumlu Yazar, Mustafa Kuzucuoğlu, Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Uygulama, Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Çağış Yerleşkesi
2017 BALIKESIR MEDICAL JOURNAL, CILT   unpublished
Öz Akciğer herniasyonları göğüs duvarında meydana gelen defekt sonucu akciğer dokusunun göğüs duvarı dışına çıkması ile meydana gelmektedir. Nadir görülen bu durum defektin boyutuna göre çeşitli semptomlara yol açmaktadır. Bu yazıda 46 yaşında travma sonrası tek kaburga kırığına bağlı meydana gelen akciğer herniasyonu ve tedavi yönetimi sunuldu. Anahtar kelimeler: travma, kot fraktürü, akciğer herniasyonu OLGU SUNUMU Abstract Lung herniation occurs by the protrusion of pulmonary tissue outside
more » ... f thoracic wall, from a defect on the chest wall. This rare situation causes several symptoms depending of the size of the herniation. In this article, a case of lung herniation after a single rib fracture resulted from a trauma and the treatment method of it are presented.
fatcat:qlogxsamsfbxxawd6us4ogm7pq