A diagnosis of Polish start-ups
Diagnoza start-upów funkcjonujących w Polsce

Agnieszka Sitko-Lutek, Patrycja Marzec
2017 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H Oeconomia  
doi:10.17951/h.2017.51.3.127 fatcat:dzlbddw2urhf5iwwjafavqf4wa