Papillary Thyroid Carcinoma with Primary Hyperparathyroidism: A Report of Two Cases and a Brief Literature Review

Mehmet Aşık, Inan Anaforoğlu, Mustafa Köse, Savaş Karyagar, Beyhan Mollamehmetoğlu, Ekrem Algün
2013 Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism  
Abs tract Coexistence of medullary thyroid carcinoma and primary hyperparathyroidism (PHPT) is well described, however, the association of nonmedullary thyroid cancer and PHPT is less recognized. Herein, we report two patients with PHPT and papillary thyroid carcinoma (PTC). Although no defi nitive data showing increased prevalence of non-medullary thyroid cancer in patients with parathyroid adenomas, possible coexistence of these two conditions should be borne in mind in preoperative
more » ... operative evaluation. Turk Jem 2013; 17: 12-4 Özet Medüller tiroit kanseri ve primer hiperparatiroidi birlikteliği oldukça iyi bilinmesine rağmen, medüller dışı tiroit kanserleriyle birlikte hiperparatiroidizmin görülmesi daha az karşılaşılan ve tanınan bir durumdur. Biz burada primer hiperparatiroidili, ve papiller tiroit kanserli iki olgumuzu sunacağız. Paratiroid adenomlarına sahip hastalarda medüller dışı tiroit kanseri riskinin arttığını gösteren bir bilgi olmasa da, bu iki hastalığın bir arada bulunabileceği akılda tutulmalıdır. Türk Jem 2013; 17: 12-4 Anah tar ke li me ler: Primer hiperparatiroidism, tiroid kanseri
doi:10.4274/tjem.2237 fatcat:jcjivgkfkravfbxmotlzm5476q